Overgangsvinduet er åpent

Overgangsvinduet for klubbovergang er nå åpent.

Ønsker du å melde overgang til Atlungstad Rideklubb?
Da kan du lese mer her for å finne ut hvordan du gjør dette.

Overgang gjøres digitalt i Minidrett. Overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt lisens/grønt kort.

Hvis en rytter som har eller har hatt lisens tidligere kun melder seg ut av en klubb, så vil rytterfunksjonen bli værende igjen i gammel klubb selv om man melder seg ut. Det vil da ikke være mulig å løse lisens for en evt. ny klubb man melder seg inn i uten at man gjennomfører en overgang. Dette må skje i overgangsvinduet fra 1.november- 28./29. november.

En rytter som ikke har hatt lisens/grønt kort må melde seg ut av gammel klubb og inn i ny klubb. Rytter må selv melde i fra til gammel klubb at man ønsker å melde seg ut.
Husk at selv om du melder overgang, melder du deg ikke automatisk ut og inn av ny klubb. Overgang gjelder kun hvilken klubb du ønsker å representere sportslig.
Du må i tillegg melde deg ut av gammel klubb og inn i ny klubb.

Les mer om klubboverganger her.

Bytte klubb på 1-2-3

  1. Logg inn på minidrett.no og søk om overgang
  2. Ny klubb får beskjed og må godkjenne medlemsskap innen 7 dager. Hvis dette ikke har skjedd innen 7 dager, ta kontakt med klubben du ønsker å melde deg inn i.
  3. Gammel klubb får beskjed og må godkjenne overgang innen 7 dager, ellers blir det automatisk godkjent.

Ved bytte av bosted (for rytter) i løpet av året, som medfører at det ikke lenger er praktisk eller rimelig å delta for en klubb på det tidligere bosted, kan NRYF gi dispensasjon for overgang. Dispensasjonssøknader behandles når det foreligger skriftlig søknad fra vedkommende rytter, med skriftlig uttalelse fra begge klubber. Før Mesterskap (NM, KM, Landsmesterskap og Hallmesterskap) gjelder en karenstid på 30 dager. En rytter må også representere samme klubb i NM og lag-NM samme kalenderår. Barn t.o.m 12 år som melder overgang, har full rett til å delta aktivt i konkurranser for ny klubb straks overgangen er registrert uansett tidspunkt på året.

Man kan kun representere én klubb utenom overgangsvinduet fra 1.november til 28./29.februar året etter. Det finnes noen unntak for start på klubb- eller utvidet klubbstevne, se KR 1, § 130.3.

Oppskrift for hvordan bytte klubb (for rytter) og hvordan behandle overgangssøknader (for klubber)

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på mail: post@atlungstad-rideklubb.no