Sponsorer som støtter med kr. 20 000 eller mer blir platinumsponsor. For denne summen får sponsor logo på vår hjemmeside og det monteres et skilt med bedriftens logo ved utebanen. Dette blir værende på nett og anlegg i fem år (maks åtte år etter avtale).