Våre samarbeidspartenere har vært med å bidre til å utvikle klubben vår.
Vi har ulike pakker som samarbeidsparterne kan bidra med.

Hovedsponsorer 20.000 kr.

Hovedsponsorer 10.000 kr.

Sponsorer 5.000 kr.

Sponsorer 2.500 kr.

Generell sponsor

Hansens Rørservice

Hindersponsorer

Ninkov tannlege
Kjølle og Ninkov
Stenberg Holding
Roar Aas Malermester