Atlungstad rideklubb har utarbeidet sine vedtekter i tråd med lovnormen til Norges Idrettsforbund. Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet med virkning f.o.m. 19.05.2020.